treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Aparati i Akademise (3535) All All 80,040,860.00 469 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Aparati i Akademise (3535) BANKA CREDINS Tirane 315,000 2014-12-29 2014-12-30 48310220012014 Shpenzime per honorare 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pagese per honorare,shkrese extra dt 22.12..2014, flete perllogaritese dhe bordero dt 23.12.2014vendim kryesie nr 1/1 dt 28.10.2014
  Aparati i Akademise (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 35,000 2014-12-29 2014-12-30 48410220012014 Shpenzime per honorare 602 AKADEMIA E SHKENCAVE tatim mbi pagese per honorare,shkrese extra dt 22.12.2014, flete perllogaritese dhe bordero dt 23.12.2014,vendim kryesie nr 1/1 dt 28.10.14
  Aparati i Akademise (3535) EAGLE MOBILE Tirane 12,032 2014-12-28 2014-12-29 49110220012014 Sherbime telefonike 1022001 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pagese telefoni gusht 2014, Kontrat nr 1214652 dt 29.04.14,Nr klienti C1009100 ,fat nr 120545198 dt 01.09..2014, ( nr .cel.0682016630kodi 3522729)
  Aparati i Akademise (3535) NAIM HYSI Tirane 79,800 2014-12-28 2014-12-29 48710220012014 Shpenz. per rritjen e AQT - krijim fondi biblioteke 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pasurim fondi biblioteke u.p. nr 58 dt 15.12..14,f.oft.dt 15.12.14,nj.fit.dt 19.12..14,fat nr 33 dt 24.12..2014,seri 7641233,f.hyrje nr 11,12,13.dt 24..12.14
  Aparati i Akademise (3535) O F F I C E CENTER Tirane 111,760 2014-12-28 2014-12-29 48510220012014 Kancelari 602 AKADEMIA E SHKENCAVE blerje kancelari u.p. nr 54 dt 05.12..14,f.oft.dt 05.12.14,nj.fit.dt 22.12..14,fat nr 1428 dt 23.12..2014,seri 18932184,f.hyrje nr 37,38, dt 23.12.2014
  Aparati i Akademise (3535) EAGLE MOBILE Tirane 2,800 2014-12-28 2014-12-29 49210220012014 Sherbime telefonike 1022001 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pagese telefoni gusht 2014, Kontrat nr 1214652 dt 29.04.14,Nr klienti C1009100 ,fat nr 120545198 dt 01.09..2014, ( nr .cel.0682278959 )
  Aparati i Akademise (3535) EAGLE MOBILE Tirane 8,889 2014-12-28 2014-12-29 48810220012014 Sherbime telefonike 1022001 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pagese telefoni gusht 2014, Kontrat nr 1214652 dt 29.04.14,Nr klienti C1009100 ,fat nr 120545198 dt 01.09..2014, ( nr .cel.0692055551 kodi 3522867)
  Aparati i Akademise (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 61,786 2014-12-28 2014-12-29 48610220012014 Sherbime telefonike 602 AKADEMIA E SHKENCAVE telf. nentor. 2014, Nr klienti 310001696708,fat.seri 718890679dt 30.11.14,dhe detyrim prapambet,nr klienti 200000399 fat seri 14169410 dt 03.03.2010,
  Aparati i Akademise (3535) EAGLE MOBILE Tirane 12,984 2014-12-28 2014-12-29 49010220012014 Sherbime telefonike 1022001 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pagese telefoni nentor 2014, Kontrat nr 1214652 dt 29.04.14,Nr klienti C1009100 ,fat nr 120545198 dt 01.09..2014, ( nr .cel.0682017735 kodi 3522731)
  Aparati i Akademise (3535) DHIMITER VASI (K81310021J) Tirane 46,800 2014-12-28 2014-12-29 48210220012014 Sherbime te printimit dhe publikimit 602 AKADEMIA E SHKENCAVE shtypje kartolina urimi u.p. nr 56dt 05.12..14,f.oft.dt 05.12.14,nj.fit.dt 12.12..14,fat nr 301 dt 17.12..2014,seri 19404019,f.hyrje nr 36, dt 22.12.2014
  Aparati i Akademise (3535) EAGLE MOBILE Tirane 6,583 2014-12-28 2014-12-29 48910220012014 Sherbime telefonike 1022001 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pagese telefoni gusht 2014, Kontrat nr 1214652 dt 29.04.14,Nr klienti C1009100 ,fat nr 120545198 dt 01.09..2014, ( nr .cel.0692055393 kodi 3522730)
  Aparati i Akademise (3535) BANKA KOMBETARE TREGTARE Tirane 72,000 2014-12-23 2014-12-23 47510220012014 Te tjera transferta tek individet 606 AKADEMIA E SHKENCAVE paga per titull akademik 15-31 dhjetor 2014, ;VKM 787 DT 24.09.2010,BORDERO dhjetor 2014 nr punonjsve pl 60/fakt 4
  Aparati i Akademise (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 33,842 2014-12-22 2014-12-23 47910220012014 Sherbimet bankare 602 AKADEMIA E SHKENCAVE udhetim-dieta jashte vendit,urdher kryesie shkrese nr 334 dt 14.11.2014, shkrese nr 344 dt 21.11.2014 terheqje valute 240 euro- kursi = 140.8 leke autorizim nr extra dt 22.12.2014
  Aparati i Akademise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 13,500 2014-12-23 2014-12-23 47710220012014 Te tjera transferta tek individet 606 AKADEMIA E SHKENCAVE paga per titull akademik 15-31 dhjetor 2014, VKM 399 DT 27.03.2008;VKM 787 DT 24.09.2010,BORDERO dhjetor 2014 nr punonjsve pl 60/fakt 1
  Aparati i Akademise (3535) BANKA CREDINS Tirane 2,500 2014-12-23 2014-12-23 47810220012014 Udhetim i brendshem 602 AKADEMIA E SHKENCAVE udhetim-dieta brenda vendit, autorizim nr 363/1 dt 16.12.2014, flete perllogaritese dhe bordero dt 19.12.2014
  Aparati i Akademise (3535) BANKA CREDINS Tirane 54,000 2014-12-23 2014-12-23 47410220012014 Te tjera transferta tek individet 606 AKADEMIA E SHKENCAVE paga per titull akademik 15-31 dhjetor 2014, ;VKM 787 DT 24.09.2010,BORDERO dhjetor 2014 nr punonjsve pl 60/fakt 4
  Aparati i Akademise (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 6,000 2014-12-23 2014-12-23 48110220012014 Shpenzime per honorare 602 AKADEMIA E SHKENCAVE tatim mbi pagese per honorare,shkrese extra dt 22.12.2014, flete perllogaritese dhe bordero dt 23.12.2014
  Aparati i Akademise (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 54,000 2014-12-23 2014-12-23 48010220012014 Shpenzime per honorare 602 AKADEMIA E SHKENCAVE pagese per honorare,shkrese extra dt 22.12.2014, flete perllogaritese dhe bordero dt 23.12.2014
  Aparati i Akademise (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 990,000 2014-12-23 2014-12-23 47310220012014 Te tjera transferta tek individet 606 AKADEMIA E SHKENCAVE paga per titull akademik 15-31 dhjetor 2014, vkm nr 399 dt 27.03.2008,;VKM 787 DT 24.09.2010,BORDERO dhjetor 2014 nr punonjsve pl 60/fakt 49
  Aparati i Akademise (3535) Sektori i tatimeve te tjera Tirane 125,500 2014-12-23 2014-12-23 47610220012014 Te tjera transferta tek individet 606 AKADEMIA E SHKENCAVE tatim mbi paga per titull akademik 15-31 dhjetor 2014, vkm nr 399 dt 27.03.2008,;VKM 787 DT 24.09.2010,BORDERO dhjetor 2014