treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) All All 318,781,632.00 228 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 90,527 2014-12-30 2014-12-31 24921011552014 Elektricitet 2101155 Nderm.nr 2 punet energji kont tr 2d020013287407
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) BANKA CREDINS Tirane 190,000 2014-12-30 2014-12-31 24521011552014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2101155 Nderm.nr 2 punet vendim gjqyi urdher 2310 dt 30.12.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 153,473 2014-12-30 2014-12-31 2482101152014 Elektricitet 2101155 Nderm.nr 2 punet energji kont tr1c04011245496 pricipal 2013
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) ALIMADHI Tirane 50,000 2014-12-30 2014-12-31 24621011552014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2101155 Nderm.nr 2 punet vendim gjqyi shaban xhemali urdher 2310 dt 30.12.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) POSTA SHQIPTARE SH.A Tirane 5,472 2014-12-30 2014-12-31 25021011552014 Posta dhe sherbimi korrier 2101155 Nderm.nr 2 punet posta fat 4072 + 5202 sr 111520800 + 116482727 dt 26.12.2014 + 26.09.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) TIRANA BAILIFF'S SEVICES Tirane 16,000 2014-12-30 2014-12-31 2472101552014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2101155 Nderm.nr 2 punet vendim gjqyi ndue zefi urdher 2310 dt 30.12.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) BANKA CREDINS Tirane 67,500 2014-12-18 2014-12-29 21721011552014 Te tjera transferta tek individet 2101155 Nderm.nr 2 punet shepznimi gjyqi akt maresvhje marjeta gaci akt marrveshje 24.11.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) ALB- METAL CONSTRUCTION Tirane 745,862 2014-12-26 2014-12-29 24221011552014 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 2101155 Nderm.nr 2 punet BLERJE ZGARA SHIU 5% URDHER CNGURTESIMI 2221 DT 16.12.14 KONT 29.05.08 NR 113+114
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 650,847 2014-12-24 2014-12-26 24421011552014 Elektricitet 2101155 Nderm.nr 2 punet ENERGJI KONT TR2D020013287407 AKT RAKORDIM 31.10.14 NR 1855
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Tirane 339,705 2014-12-18 2014-12-24 23621011552014 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2101155 Nderm.nr 2 punet dokumentacion mjetesh fat 2206 dt 15.12.2014 permbledhse
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) SHPRESA - AL Tirane 1,018,668 2014-12-22 2014-12-23 24321011552014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2101155 Nderm.nr 2 punet BLERJE STABILIZNAT KONT NE VAZHD 2231 DT 17.12.14 PV 18.12.14 FAT 17 dt 19.12.14 sr 09237017 fh 80 dt 19.12.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) SHPRESA - AL Tirane 1,020,840 2014-12-22 2014-12-23 24021011552014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2101155 Nderm.nr 2 punet Blerje stabilizant up 2086 dt 27.11.14 kont 2088 prot 27.11.14 pv 2+3 dt 10.12.14 njof fit 2230 dt 17.12.14 kont 2231 dt 17.12.14 pv 17.12.14 fat 15 sr 09237015 dt 17.12.14 fh 78 dt 17.12.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) MEGATEK Tirane 4,629,862 2014-12-18 2014-12-23 23721011552014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 2101155 Nderm.nr 2 punet mat sinjalistike urdher 2026 dt 24.11.14 kont 2027 dt 24.11.14 kotn 2028 dt 24.11.14 pv marrje ne dorz 27.11.14 fat 4474 sr 121918624 dt 27.11.14 fh 2 dt 27.11.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) SHPRESA - AL Tirane 1,018,668 2014-12-22 2014-12-23 24221011552014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2101155 Nderm.nr 2 punet tBLERJE STABILIZNAT KONT NE VAZHD 2231 DT 17.12.14 PV 18.12.14 FAT 16 SR 09237016 DT 18.12.14 FH 79 T 18.12.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Tirane 10,438,176 2014-12-17 2014-12-19 23921011552014 Elektricitet 2101155 2101156 2101155 Nderm.nr 2 punet ENERGJI FAT NENTOR 2014 30.11.14 PERMBLEDHSE
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE Tirane 20,000 2014-12-18 2014-12-19 23821011552014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2101155 Nderm.nr 2 punet shepznimi gjyqi akt maresvhje marjeta gaci akt marrveshje 24.11.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 18,313 2014-12-18 2014-12-19 24121011552014 Sherbime telefonike 2101155 Nderm.nr 2 punet telefon fat 718922553 dt 30.11.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) ROLAND NANO Tirane 20,000 2014-12-18 2014-12-19 19321011552014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 2101155 Nderm.nr 2 punet shpenzime gjyqi majlidna haxhiraj marresvje 1580 dt 23.09.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) INTER-ALB OIL Tirane 5,089,307 2014-12-16 2014-12-16 23521011552014 Karburant dhe vaj DREJT NR 2 E PUMETOREVE 2101155 Nderm.nr 2 punet karburant kont ne vazhd 922 dt 0306.14 faT 495 DT 27.11.14 SR 15780495 FH 6 DT 27.11.14
  Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Tirane 57,225 2014-12-15 2014-12-15 23121011552014 Paga baze 2101155 Nderm.nr 2 punet telefon urdher 2085 dt 27.11.14 fat 1212526725 dt 01.11.14 kodi 543264