Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1176)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Alma HOXHA Kryebashkiak 2019-2023 - Nënprefekt Bashkia Përmet - Qarkut Gjirokastër
Alma BRAMO Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror Prokuroria Lushnje - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat
Alma BRATI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Tiranë
Alma FASKAJ Këshilltar - Këshilltar - Komisioner KPK Avokati i Popullit - Kuvendi i Shqipërisë - KPK
Alma FELAJ (KOLA) Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Alma KOLGJOKA Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kruje
Alma MUÇA Prokuror - Prokuror Prokuroria Tirane - Prokuroria e Përgjithshme
Almira XHEMBULLA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Altin ÇOMO Kryebashkiak Bashkia Libohovë
Altin BINAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Vlore - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit Vlore
Altin DUMANI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë
Altin TOSKA Kryebashkiak 2015 Bashkia Cërrik
Altina XHOXHAJ Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Altina NASUFI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Diber - Gjykata e Apelit
Amra ÇELA (BAROVA) Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Anastas ANGJELI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Andi CIVICI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit Vlorë - Gjykata e Apelit
Andi ÇELIKU Gjyqtar Gjykata e Lartë
Andi PËRMETI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Andi POGAÇE Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier
Andis SALLA Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Cërrik
Andon FRROKAJ Deputet Legjislatura IX - Kryebashkiak Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Mamurras
Andrea MARTO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Andrea MALIQARI Rektor Universiteti Universiteti Politeknik i Tiranës
Anduel XHINDI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Ani DYRMISHI Administrator Shoqëri Publike Hekurudha Shqiptare
Anila DENAJ Drejtor - Këshilli i Ministrave PS mandati II Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor - Këshilli i Ministrave
Anila AGALLIU Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Anila BEBEÇI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës
Anila GALANXHI PAPPA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Anila LEKA Prokuror Prokuroria e Përgjithshme
Anila SHEHU Administrator Shoqëri Publike Rezistenca Studentore Universitare Nr. 1, sh.a, Tiranë
Anila TRIMI Drejtor i Njësisë Antitrafik - Sekretar i Përgjithshëm Ministria e Punëve të Brendshme - Ministria e Punëve të Brendshme
Anisa QILIMI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Anita JELLA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Apelit Durrës - Prokuroria Elbasan - Prokuroria Librazhd
Anita MICI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Shkoder - Gjykata e Rrethit Durres - Gjykata e Apelit Durres
Anola XHULI SHALA Këshilltar KPK
Anton MARTINI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Lushnje - Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër
Anton PALI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Apelit Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë
Antoneta DHIMA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë