Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 10)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Zamir PODA Gjyqtar Gjykata e Apelit
Zamira RAMI Kryebashkiak 2015 Bashkia Gjirokastër
Zef HILA Deputet Zgjedhje 2021 - Kryebashkiak 2015 Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Vau i Dejës
Zef MAÇI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës - Kanalizimet sh.a, Lezha
Zef SHTJEFNI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Zegjine dhe Theodhori SOLLAKU Gjyqtar - Prokuror i Përgjithshëm Gjykata e Apelit - Prokuroria e Përgjithshme
Zena LILA Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan
Zenel KUÇANA Prefekt Qarku Kukës
Zeqir HODA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin - Prokuroria Kruje
Zheni GJERGJI Deputet Zgjedhje 2021 Kuvendi i Shqipërisë
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >