Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 31)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Valbona BISHAJ (SAKO) Drejtor - Inspektor - Kryebashkiak 2019-2023 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës - Dega e Tatim Taksave Durrës - Bashkia Durrës
Valbona DURRAJ (SEKNAJ) Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër
Valbona SANXHAKTARI Drejtor - Jurist - Komisioner KPK Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve - Kryeministri - KPK
Valdete HOXHA Gjyqtar Gjykata e Apelit
Valentin PREÇI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tiranë - Prokuroria Tirane - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tiranë - Prokuroria Shkodër - Prokuroria Tirane
Valentina DUKA Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Valentina LESKAJ Deputet i Parlamentit - Nënkryetar Parlamenti Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Valter IBRAHIMI Ambasador Ambasada Shqiptare në Gjermani
Valter MIZA Kryebashkiak Bashkia Bilisht
Vangjel DULE Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Vangjel TAVO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Vangjel KOSTA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Vangjush DAKO Kryebashkiak - Kryebashkiak 2015 Bashkia Durrës - Bashkia Durrës
Vasilika HYSI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Vasilika VJERO Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve
Vate STAKA Anëtarë i KLP-së - Prokuror - Prokuror - Prokuror Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
Vera SHTJEFNI Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve
Vexhi MUÇMATAJ Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Viktor TUSHAJ Deputet Legjislatura IX - Drejtor Ekzekutiv - Kryebashkiak Kuvendi i Shqipërisë - Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore - Bashkia Lezhë
Vilma BELLO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Violeta SHKURTA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Visar ZHITI Ambasador I ngarkuar me punë në Vatikan
Visho AJAZI LIKA Drejtor i Shërbimit Informativ të Shtetit Shërbimi Informativ i Shtetit
Vitjuna MATA (TËRPOLLARI) Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Vitore TUSHA Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Vladimir KOSTA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Vladimir KRISTO Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Vladimir MARA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë
Vojsava OSMANAJ Gjyqtar - Gjyqtar - Inspektor Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce - Gjykata e Apelit Shkoder - Keshilli I Lart I Drejtesise
Voltana ADEMI Deputet i Parlamentit - Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Shkodër - Bashkia Shkodër
Vullnet SINAJ Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >