Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
2) Të ardhura nga paga si lektor në Universitetin “Iliria”, 27 000 lekë.
3) Të ardhura nga paga si lektor në Universitetin “Luarasi”, 189 601 lekë.
4) Të ardhura nga Shkolla e Magjistraturës, si eksperte në “Trajnimin vazhdues të gjyqtarëve”, 1 484 euro.
Të ardhura nga BonuseTë ardhura nga punësimi part-time, 860 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) E bija, Renisa Tusha, të ardhura nga punësimi në Milano, Itali, 11 089 euro.
2) E bija, Elira Tusha, të ardhura nga paga te Avokatura e Shtetit, janar-prill 2014, 221 565 lekë.
3) E bija Elira Tusha, të ardhura nga aktiviteti privat - noteri, tetor - dhjetor 2014, 232 632 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 543 lekë.
2) Gjendja në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 69 euro.
3) Gjendja në llogarinë një bankë të nivelit të dytë, 9 751 lekë.
4) Detyrim në shumën 25 000 euro.
5) E bija, Renisa Tusha, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 183 euro.
6) E bija, Elira Tusha, pakësim i gjendjes së llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, - 31 700, Overdraft.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka