Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
2) Të ardhura nga paga si lektor në Universitetin “Iliria”, 27 000 lekë.
3) Të ardhura nga paga si lektor në Universitetin “Luarasi”, 189 601 lekë.
4) Të ardhura nga Shkolla e Magjistraturës, si eksperte në “Trajnimin vazhdues të gjyqtarëve”, 1 484 euro.
Incomes from BonusesTë ardhura nga punësimi part-time, 860 000 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) E bija, Renisa Tusha, të ardhura nga punësimi në Milano, Itali, 11 089 euro.
2) E bija, Elira Tusha, të ardhura nga paga te Avokatura e Shtetit, janar-prill 2014, 221 565 lekë.
3) E bija Elira Tusha, të ardhura nga aktiviteti privat - noteri, tetor - dhjetor 2014, 232 632 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 543 lekë.
2) Gjendja në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 69 euro.
3) Gjendja në llogarinë një bankë të nivelit të dytë, 9 751 lekë.
4) Detyrim në shumën 25 000 euro.
5) E bija, Renisa Tusha, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, 183 euro.
6) E bija, Elira Tusha, pakësim i gjendjes së llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, - 31 700, Overdraft.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka