Koeficienti i Shmangies nga Buxheti Plan ne vite
Koeficienti i Shmangies nga Buxheti i referohet diferences midis Buxhetit te Ekzekutuar dhe atij Plan.
Qeveria shqiptare eshte kritikuar shpesh per shmangie te konsiduereshme te Buxhetit ndaj atij Plan. Gjate ketij procesi, qeveria ka rialokuar fonde jo ne menyren e duhur, fenomen qe vihet re vecanerisht ne periudhe zgjedhjesh. Duke konsideruar faktin qe Shmangia nga Buxheti Plan mund te jete nje tregues korrupsioni, keqperdorimi te parave, paaftesi e qeverise ose ne rastin me te thjeshte nje levizje politike per te kenaqur monitoruesit e buxhetit te aprovuar, percaktimi dhe publikimi i Koeficientit te Shmangies ne Shqiperi eshte i rendesishem.

Kliko ketu per me shume mbi Koeficenti i Shmangies 2007-2011.
Kliko ketu per me shume mbi Koeficenti i Shmangies 2012.
Kliko ketu per me shume mbi Koeficenti i Shmangies 2014.

Shmangia mesatare vjetore nga Plani ne % per periudhen 2007-2011
Burimi: Ministria e financave