Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës së Lartë, 1 566 456 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, 75 552 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare të depozitës, 270 dollarë. Gjendja e depozitës bankare në dt. 31.12.2016, 33 770 dollarë, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshorten).
2) Të ardhura nga interesat bankare të llogarisë "Futura" në emër të fëmijës, 73 516 lekë. Gjendja e llogarisë bankare "Futura" në dt. 31.12.2016, 2 814 677 lekë.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura bruto nga qiraja, 7 200 euro. Pas pagesës së tatimit në burim për vitin 2016 prej 164 700 lekë, të ardhurat neto janë 850 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja cash pakësuar me - 5 850 GBP, gjendja në dt. 31.12.2016, 0 GBP, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshorten).
2) Gjendja cash pakësuar me - 15 000 euro, gjendja në dt. 31.12.2016, 0 lekë, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshorten).
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, 1 432 euro, të ardhura këto të siguruara si pagesë për një trajnim nga COE, nga të ardhurat familjare dhe nga kreditimi prej 599 euro e qirasë, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshorten).
4) Gjendja e llogarisë bankare shtuar me + 23 592 lekë, gjendja në dt. 31.12.2016, 104 804 lekë, të ardhura të siguruara nga paga dhe mësimdhënia, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshorten).
5) Bashkëshortja, znj. Alda Muskaj, gjendja e llogarisë rrjedhëse shtuar me + 19 251 lekë, gjendja në dt. 31.12.2016, 20 316 lekë, të ardhura të siguruara pas mbylljes së bonove të thesarit në Bankën e Shqipërisë, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshorten).
6) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma e shlyer 763 807 lekë. Detyrimi financiar mbetur pashlyer, 10 782 665 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka