Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1073)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Arben AHMETAJ Deputet Legjislatura IX - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Arben ALLAJBEU Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Berat - Prokuroria Berat - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Berat
Arben BEQIRI Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Arben DASHI Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Arben DYLA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Mat - Prokuroria Lushnje - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Lushnje
Arben ELEZI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben GAZIONI Ambasador Ambasada Shqiptare në Federatën Ruse
Arben GJATA Rektor Universiteti Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Arben KACORRI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës Kanalizime sh.a, Tepelenë
Arben KAMAMI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben MALO Kryebashkiak 2015 Bashkia Kolonjë
Arben NIKA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Dibër - Prokuroria Kurbin - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kurbin
Arben PASHO Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër
Arben PËLLUMBI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben QOSJA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Apelit Tiranë - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë - Prokuroria Tiranë
Arben SHARRA Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Elbasan - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës
Arben SKENDO Drejtor i Përgjithshëm i SHKB-së Ministria e Punëve të Brendshme
Arben SMAÇI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Shkodër
Arbena AHMETI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arbër AVRAMI Administrator Shoqëri Publike Albgaz sh.a, Tiranë
Arbër BEREXHA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqsor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqsor Elbasan
Arbjola HALIMI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Ardi VELIU Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Ardian DVORANI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardian BRAHO Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krujë - Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Ardian CIPA Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Ardian HAJDARI Gjyqtarë KPA KPA
Ardian KOKOMANI Kryebashkiak 2015 Bashkia Shijak
Ardian NUNI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardian YLLI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Berat - Prokuroria e Gjykatës së Shkallës së parë Fier - Prokuroria Durrës
Ardiana HOBDARI Ambasador Ambasada Shqiptare pranë Këshillit të Europës në Strasburg
Ardit MUSTAFAJ Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Ardjan TURKU Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Arens ÇELA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë
Arian KRAJA Sekretar i Përgjithshëm Ministria e Mbrojtjes
Arian MUÇAJ Prokuror - Prokuror Prokuroria e Gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër - Prokuroria Gjirokastër
Arian NDOJA Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Arian PERMETI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arian XHAFERRAJ Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Vlorë
Arif SHINI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës - Kanalizime sh.a, Dibër