Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura të vitit me vlerë 934 812 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Cërrik.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura me vlerë 6 600 Euro nga qiraja e apartamentit në shtetin Italian, dhënë me qira në datë 28.12.2015, në bashkëpronësi me bashkëshorten.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura me vlerë 174 744 Lekë nga puna gjatë periudhës 03.08.2017 – 31.12 2017.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Rivlerësim i pasurisë së patundshme tip apartament me sipërfaqe 114,4 m2 ne Dures, me vlerën 9 314 448 Lekë. Në deklarimin e vitit 2014 ky apartament kishte vlerën 3 200 000 lekë.
2) Pakësim i llogarisë bankare pranë Unicredit (Brescia, Itali) me 3 500 Euro për efekt pagesash udhëtime dhe shpenzime të tjera për shkollimin e fëmijëve.
3) Bashkëshortja, pakësim me 12 000 Euro në llogarinë pranë Raiffeisen Bank për huanë e dhënë motrës në datë 23.09.2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shlyerja e shumës prej 4 080 Euro për kredinë për blerje dhe mobilim apartamenti, marrë pranë Bipop Carire, S.P.A me pricipal 100 000 Euro, dhe këst mujor 340 Euro. Detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 28 712 Euro.