Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 1268)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Besa NIKEHASANI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Apelit Shkoder - Prokuroria Lezhë
Besa SHAHINI Këshilli i Ministrave PS mandati II - Zv/ministër Këshilli i Ministrave - Ministri
Besfort LAMALLARI Zv/ministër Ministria e Brendshme
Besiana KADARE Ambasador Ambasada Shqiptare në UNESCO
Besim HAJDARMATAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tropojë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë
Besmir PRIFTI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a, Elbasan
Besnik ABEDINI Kryetar Komune Komuna Ksamil
Besnik BARAJ Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Besnik DUSHAJ Deputet i Parlamentit - Kryebashkiak 2015 Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Tropojë
Besnik FUCIA Kryetar Komune Komuna Kashar
Besnik IMERAJ Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Besnik KËNDEZI Administrator Shoqëri Publike Termocentrali sh.a, Vlorë
Besnik CANI Anëtarë i KLP-së - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Prokuroria Tiranë - Prokuroria Fier - Prokuroria Shkodër - Prokuroria Elbasan
Besnik CENGU Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Besnik DERVISHI Komisioner Komisioner per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjes e te Dhenave Personale
Besnik MUÇI Drejtor i Policisë së Shtetit - Prokuror - Prokuror - Prokuror Drejtoria e Policisë së Shtetit - Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë - Prokuroria Tiranë
Besnik TROPLINI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Bezart KAÇKINI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë
Bilbil METE Prokuror - Prokuror Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Binas NINA Prokuror Prokuroria e Rrethit Elbasan
Bledar BEJKO Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria Fier - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durrës - Prokuroria Durres
Bledar ÇELIKU Drejtor i Policisë së Shtetit Policia Shkodër
Bledar ÇUÇI Deputet Legjislatura IX - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Bledar MAKSUTI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda - Prokuroria e Përgjithshme - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin
Bledar MUSTAFARAJ Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan
Bledar SKËNDERI Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Zëvendës Drejtor Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve - Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Bledjon NALLBATI Kryebashkiak 2015 Bashkia Devoll
Blendi KLOSI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Blerim TOMINAJ Prokuror - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria Krimeve të Rënda Shkalla e Parë
Blerina GJYLAMETI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Blerina ZHUPA Këshilltar Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Blerona HASA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë, Korce - Gjykata e Apelit
Blerta HAMZA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec
Brahim DRAGJOSHI Prokuror Prokuroria e Apelit Shkoder
Brikena UKPERAJ Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykatën e Apelit Vlore
Brisida SHEHAJ Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Brunilda KADI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane
Brunilda BEKTESHI (VASHA) Komisioner KPK KPK
Bujar DERVENI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Bujar DIDA Ambasador Ambasada Shqiptare në Japoni