Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Paga nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore 216 200 lekë.
2) Të ardhura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 10 800 dollar.
3) Paga si Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit 305 798 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja zonja Albana Didi paga pranë Raiffeisen Bank 1 371 134 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion544%
Të tjera
1) Detyrime të papaguara në vlerën 16 382 euro për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 05.11.2010 me principal 20 000 euro e afat shlyerje 15 vjet.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 114 958 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 27.05.2008 me principal 500 000 lekë e afat shlyerje 15 vjet.
3) Detyrime të papaguara në vlerën 475 088 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 06.04.2012 me principal 600 000 lekë e afat shlyerje 15 vjet.
4) Detyrime të papaguara në vlerën 250 000 lekë për një overdraft në bankë të nivelit të dytë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -415 euro për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 05.11.2010 me principal 20 000 euro e afat shlyerje 15 vjet.
2) Detyrime të paguara në vlerën -33 785 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 27.05.2008 me principal 500 000 lekë e afat shlyerje 15 vjet.
3) Detyrime të paguara në vlerën -24 774 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 06.04.2012 me principal 600 000 lekë e afat shlyerje 15 vjet.