Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 71)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Gezim VEIZI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durres
Gëzim VELESHNJA Anëtar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve - Shef Kabineti - Shef Kabineti Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve - Kuvendi Shqipërisë - Kuvendi Shqipërisë
Gilbert GALANXHI Ambasador Ambasada Shqiptare në SHBA
Gilberto JAÇE Kryebashkiak Bashkia Përmet
Gjergj PRENDI Prefekt Qarku Lezhë
Gjergj RUDI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Lezhë - Prokuroria e Rrethit Gjyqsor Mirditë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Gjergji PAPA Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Gjergji CEKA Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Korce
Gjergji SIMAKU Drejtor i Përgjithshëm Drejtoria e Politikave dhe Strategjive te zhvillimit Industrial dhe Energjise
Gjergji TAKO Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tirane - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje
Gjetan GJETANI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Gjin GJONI Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Gjykata e Apelit
Gjok VUKA Kryebashkiak Bashkia Rubik
Gjokë JAKU Deputet i Parlamentit - Kryebashkiak - Prefekt - Zv/ministër Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Lezhe - Qarku Lezhe - Ministria e Buqesise dhe Ushqimit
Gjolek GUCI Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Memaliaj
Gjon BARDHI Kryebashkiak Bashkia Fushë-Krujë
Gjon GJONAJ Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Pukë - Bashkia Pukë
Gjon MARKU Kryebashkiak Bashkia Vau- Dejes
Gjon FUSHA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Apelit Gjirokaster - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
Gjon KODRA Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Gjovalin BZHETAJ Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Gjovalin KADELI Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Gjovalin LOKA Drejtor i Policisë së Shtetit Policia e Shtetit
Gledian LLATJA Kryebashkiak 2019-2023 - Prefekt Bashkia Elbasan - Qarkut Elbasan
Gledjon REHOVICA Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Gramoz LEVANAJ Gjyqtar Gjykata e Apelit
Gramoz RUÇI Deputet i Parlamentit - Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë
Granit SHAHU Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Shkodër - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Grida SHQINA DUMA Deputet Legjislatura IX - Zv/ministër Kuvendi i Shqipërisë - Ministria e Integrimit
Gurali BRAHIMLLARI Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Guxim ZENELAJ Gjyqtar Gjykata e Lartë