Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Bashkie 859 200 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat 905 euro. Pjesa në këto të ardhura është 50%.
2) Të ardhura nga interesat 58 010 lekë. Pjesa në këto të ardhura është 50%.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja: të ardhurat nga paga si administratore e hotel Alpin shpk 472 800 lekë dhe të ardhura nga aktiviteti privat 302 273 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion111%
Të tjera
1) Dhënie huaje në vlerën 8 500 000 lekë. Pjesa në kredidhënie është 50%. Nuk janë përcaktuar interesi dhe afati i huadhënies.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc
Nuk ka