Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 015 123 lekë.
2) Të ardhura të përfituara si pedagog i ftuar në Fakultetin e Bujqësisë, Universiteti "Fan Noli", Korçë, viti 2015, 124 245 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si zëvendësdrejtore në shkollën 9-vjeçare "Sevasti Qirjazi", Korçë, 636 216 lekë.
2) Vajza Stela, të ardhura nga paga si pedagoge në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Janar-Korrik 2016, 423 407 lekë.
3) Vajza Stela, të ardhura nga paga si pedagoge në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, Albanian University, Janar-Korrik 2016, 94 725 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 110 167 lekë.
2) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 5 981 lekë.
3) Vajza, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, -16 400 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -289 200 lekë për një kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, sipas VKM-së nr. 600 e vitit 2007 "Për trajtimin me strehim të nëpunësve civilë të administratës së lartë shtetërore dhe të funksionarëve publikë", principali 5 000 000 lekë, norma e interesit 4 %, me afat 30 vjet filluar në vitin 2012. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 567 066 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 -402 431 lekë për një kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, principali 5 000 000 lekë, norma e interesit 6 %, me afat 20 vjet, filluar në vitin 2014. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 574 218 lekë.