Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 015 123 lekë.
2) Të ardhura të përfituara si pedagog i ftuar në Fakultetin e Bujqësisë, Universiteti "Fan Noli", Korçë, viti 2015, 124 245 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si zëvendësdrejtore në shkollën 9-vjeçare "Sevasti Qirjazi", Korçë, 636 216 lekë.
2) Vajza Stela, të ardhura nga paga si pedagoge në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Janar-Korrik 2016, 423 407 lekë.
3) Vajza Stela, të ardhura nga paga si pedagoge në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, Albanian University, Janar-Korrik 2016, 94 725 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 110 167 lekë.
2) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 5 981 lekë.
3) Vajza, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, -16 400 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -289 200 lekë për një kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, sipas VKM-së nr. 600 e vitit 2007 "Për trajtimin me strehim të nëpunësve civilë të administratës së lartë shtetërore dhe të funksionarëve publikë", principali 5 000 000 lekë, norma e interesit 4 %, me afat 30 vjet filluar në vitin 2012. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 567 066 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 -402 431 lekë për një kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, principali 5 000 000 lekë, norma e interesit 6 %, me afat 20 vjet, filluar në vitin 2014. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 574 218 lekë.