Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga dhe përfitime të tjera si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 370 268 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Albana Gjetani, të ardhura neto në vlerën 649 620 Lekë nga paga si Drejtoreshë e Shkollës 9-Vjeçare “28 Nëntori”, Milot.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKredi bankare dhe hipotekimi të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 30.06.2016 në vlerën 2 000 000 Lekë. Detyrimi i shlyer në vitin 2018 është 450 000 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 052 940 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shuma 450 000 Lekë është shpenzuar në vitin 2018 si shlyerje e kësteve të kredisë bankare të marrë në 30.06.2016 në shumën 2 000 000 Lekë.