Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Bashkie 1 008 000 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Të ardhura nga bonuse për transportin si Kryetar Bashkie 330 000 lekë.
2) Të ardhura nga bonuse për telefonin si Kryetar Bashkie 28 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 151 200 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiradhënia e një apartamenti banimi 16 950 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja: të ardhurat nga paga 750 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion386%
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc
Nuk ka