Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 133)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Admir THANZA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Kushtetuese - Gjykata e Lartë
Afërdita MAHO Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Agim BENDO Gjyqtar Gjykata e Apelit
Ahmet JANGULLI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Bulqizë - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër
Alaudin MALAJ Gjyqtar Gjykata e Apelit
Albana BOKSI Gjyqtar Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda
Aleksandër MUSKAJ Gjyqtar Gjykata e Lartë
Alkelina GAZIDEDE Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Rrethit Tiranë
Alma KOLGJOKA Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kruje
Altina XHOXHAJ Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Altina NASUFI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Diber - Gjykata e Apelit
Andi CIVICI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Apelit Vlorë
Andi ÇELIKU Gjyqtar Gjykata e Lartë
Anita MICI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit Durres - Gjykata e Rrethit Shkoder - Gjykata e Rrethit Durres
Arbena AHMETI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Ardian DVORANI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardian NUNI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardit MUSTAFAJ Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Arjan QAFA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit, Tiranë - Gjykata e Rrethit Dibër
Arjana FULLANI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Artan BROCI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Lartë - Gjykata e Apelit
Artan HOXHA Gjyqtar Gjykata e Lartë
Artan ZENELI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Artur KALAJA Gjyqtar Gjykata e Apelit
Artur GAXHA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë, Tiranë - Gjykata e Apelit
Asim VOKSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Astrit HAXHIALUSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Astrit KALAJA Gjyqtar Gjykata e Apelit Shkoder
Avni SEJDI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mirditë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Bari SHYTI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Bulqizë - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër - Gjykatën Administrative e Apelit Tiranë - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës
Bashkim DEDJA Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Bernina KONDI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat - Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë - Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Besnik IMERAJ Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Bezart KAÇKINI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë
Blerona HASA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Shkallës së Parë, Korce
Brikena UKPERAJ Gjyqtar Gjykatën e Apelit Vlore
Brunilda KADI Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane
Daniela SHIRKA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda - Gjykata e Rrethit Elbasan
Dhimiter LARA Gjyqtar Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda
Dritan HALLUNAJ Gjyqtar Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda