Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si gjyqtar, 1 566 456 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 1 126 euro, gjendja dt. 31.12.2016, 2069 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, shtuar me + 42 077 lekë, gjendja dt. 31.12.2016, 54 636 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 3 228 euro, gjendja dt. 31.12.2016, 2 054 euro.
4) Gjendja e llogarisë "Futura" në emër të djalit, shtuar me + 1 306 euro nga paga dhe dhurata nga të afërmit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka