Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 196)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Adelina RISTA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Adnor SHAMETI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Adriatik ALIMADHI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Agron ÇELA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Agron SHEHAJ Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Alban XHELILI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Alban ZENELI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Albana VOKSHI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Aldo BUMÇI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Alket HYSENI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Almira XHEMBULLA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Amra ÇELA (BAROVA) Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Anastas ANGJELI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Andi PËRMETI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Andon FRROKAJ Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Andrea MARTO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Anduel XHINDI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Antoneta DHIMA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben AHMETAJ Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben ELEZI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben KAMAMI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arben PËLLUMBI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Ardiana JAKU Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Ardit KONOMI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Arlind ÇAÇANI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Artemis DRALO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Artur ROSHI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Asllan DOGJANI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Astrit VELIAJ Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Aurora MARA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Bardh SPAHIA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Bashkim FINO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Besnik BARAJ Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Besnik TROPLINI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Bledar ÇUÇI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Blendi KLOSI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Blerina GJYLAMETI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Bujar CELA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Bujar MUÇA Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Damian GJIKNURI Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë