Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 2 555 431 Lekë nga paga, nga shpërblimet për pjesmarrje në komisione, nënkomisione, mbledhje byroje dhe të tjera që rrjedhin nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 1 557 092 Lekë gjendja e llogarisë bankare, të përdorur për shpenzime jetese.
2) Pakësuar me 4 209 Euro gjendja e llogarisë bankare si transferta në llogarinë e kartës së kreditit dhe për shpenzime të tjera.
3) Pakësuar me 6 114 Euro gjendja e llogarisë së kartës së kreditit, për shpenzime udhëtimi pune, shpenzime personale etj.
4) Pakësuar me 36 880 Lekë gjendja e llogarisë së kartës së kreditit, për shpenzime jetese.
5) Djali, Z.Arkeo Hyseni, depozitë bankare me gjendje 452 279 Lekë derdhje të kursimeve nga prindërit, gjyshërit që nga viti 2003.
6) Djali, Z.Arkeo Hyseni, gjendje 1 600 Pound të llogarisë bankare studentore në datë 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga transferta që ka bërë subjekti në vlerën 2 000 Pound.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka