Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 2 555 431 Lekë nga paga, nga shpërblimet për pjesmarrje në komisione, nënkomisione, mbledhje byroje dhe të tjera që rrjedhin nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 1 557 092 Lekë gjendja e llogarisë bankare, të përdorur për shpenzime jetese.
2) Pakësuar me 4 209 Euro gjendja e llogarisë bankare si transferta në llogarinë e kartës së kreditit dhe për shpenzime të tjera.
3) Pakësuar me 6 114 Euro gjendja e llogarisë së kartës së kreditit, për shpenzime udhëtimi pune, shpenzime personale etj.
4) Pakësuar me 36 880 Lekë gjendja e llogarisë së kartës së kreditit, për shpenzime jetese.
5) Djali, Z.Arkeo Hyseni, depozitë bankare me gjendje 452 279 Lekë derdhje të kursimeve nga prindërit, gjyshërit që nga viti 2003.
6) Djali, Z.Arkeo Hyseni, gjendje 1 600 Pound të llogarisë bankare studentore në datë 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga transferta që ka bërë subjekti në vlerën 2 000 Pound.