Buxheti i vitit 2017 sipas Klasifikimit Ekonomik të Njësisë së Qeverisjes Vendore, Bashkia Cërrik (në lekë)

note_map1
click_here1

prrenjas2

prrenjas3

prrenjas1