Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto 1 881 240 Lekë nga paga si deputet në Kuvendin e Shqipërisë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare1. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, të ardhura neto 3 720 840 Lekë nga paga si administratore në biznesin privat. 2. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, të ardhura neto 12 583 390 Lekë nga aktiviteti privat Studio Fabrika dhe P.Fizik.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera1. Shtesë 1 147 105 Lekë në llogarinë bankare personale. 2. Pakësuar me 6 170 Euro llogaria bankare në Euro për pagesë kredie. 3. Shtesë 47 760 Lekë në llogarinë bankare të kursimit. 4. Subjekti deklaron 82 439 Euro detyrim të mbetur për kredinë e marrë për blerje banese. 5. Subjekti deklaron 1 246 000 Lekë detyrim të mbetur për kredinë e marrë për blerje automjeti. 6. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 63 Euro në llogarinë bankare në Euro. 7. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 1 255 117 Lekë në llogarinë bankare në Lekë. 8. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 1 147 105 Lekë në llogarinë bankare në Lekë.