Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 1 881 240 Lekë nga paga si deputet në Kuvendin e Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, të ardhura neto 3 720 840 Lekë nga paga si administratore në biznesin privat.
2) Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, të ardhura neto 12 583 390 Lekë nga aktiviteti privat Studio Fabrika dhe P.Fizik.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtesë 1 147 105 Lekë në llogarinë bankare personale.
2) Pakësuar me 6 170 Euro llogaria bankare në Euro për pagesë kredie.
3) Shtesë 47 760 Lekë në llogarinë bankare të kursimit.
4) Subjekti deklaron 82 439 Euro detyrim të mbetur për kredinë e marrë për blerje banese.
5) Subjekti deklaron 1 246 000 Lekë detyrim të mbetur për kredinë e marrë për blerje automjeti.
6) Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 63 Euro në llogarinë bankare në Euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 1 255 117 Lekë në llogarinë bankare në Lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 1 147 105 Lekë në llogarinë bankare në Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Paguar 5 024 Euro për shlyerje të kredisë për blerje banese.
2) Paguar 849 000 Lekë për shlyerjen e kredisë për blerje automjeti.