Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 1 881 240 Lekë nga paga si deputet në Kuvendin e Shqipërisë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate1. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, të ardhura neto 3 720 840 Lekë nga paga si administratore në biznesin privat. 2. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, të ardhura neto 12 583 390 Lekë nga aktiviteti privat Studio Fabrika dhe P.Fizik.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others1. Shtesë 1 147 105 Lekë në llogarinë bankare personale. 2. Pakësuar me 6 170 Euro llogaria bankare në Euro për pagesë kredie. 3. Shtesë 47 760 Lekë në llogarinë bankare të kursimit. 4. Subjekti deklaron 82 439 Euro detyrim të mbetur për kredinë e marrë për blerje banese. 5. Subjekti deklaron 1 246 000 Lekë detyrim të mbetur për kredinë e marrë për blerje automjeti. 6. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 63 Euro në llogarinë bankare në Euro. 7. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 1 255 117 Lekë në llogarinë bankare në Lekë. 8. Bashkëshortja, Znj. Rovena Gjiknuri, shtesë 1 147 105 Lekë në llogarinë bankare në Lekë.