Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 412 914.91 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, të ardhura në vlerën 460 620 Lekë nga punësimi si “Juriste” pranë shoqërisë “Univers Reklama” Sh.p.k.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 100 000 Lekë në gjendjen e mjeteve monetare cash, si të ardhura nga paga.
2) Pakësuar me 118 803 Lekë llogaria rrjedhëse e hapur pranë një banke të nivelit të dytë, si rezultat i shumës të marrë overdraft.
3) Pakësuar me 139.47 Lekë llogaria rrjedhëse e subjektit Andi Përmeti Person Fizik me Nipt L51915020T me objekt aktivitetit “avokat”. Llogaria rrjedhëse është mbyllur nga Z.Përmeti.
4) Overdraft pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 118 803 Lekë. Gjatë vitit 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.
5) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, pakësuar me 3 377.87 Lekë llogarinë bankare të hapur pranë një banke të nivelit të dytë.
6) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, pakësuar me 29 055.43 Lekë llogarinë bankare të hapur pranë një banke të nivelit të dytë.
7) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, kredi konsumatore për të cilën gjatë vitit 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 101 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 229 013 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 18 100 Lekë si shlyerje të detyrimit të Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore për subjektin Andi Përmeti PF, periudha Mars- Prill 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, shpenzuar shuma 101 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë konsumatore për vitin 2019.