Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 412 914.91 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, të ardhura në vlerën 460 620 Lekë nga punësimi si “Juriste” pranë shoqërisë “Univers Reklama” Sh.p.k.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 100 000 Lekë në gjendjen e mjeteve monetare cash, si të ardhura nga paga.
2) Pakësuar me 118 803 Lekë llogaria rrjedhëse e hapur pranë një banke të nivelit të dytë, si rezultat i shumës të marrë overdraft.
3) Pakësuar me 139.47 Lekë llogaria rrjedhëse e subjektit Andi Përmeti Person Fizik me Nipt L51915020T me objekt aktivitetit “avokat”. Llogaria rrjedhëse është mbyllur nga Z.Përmeti.
4) Overdraft pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 118 803 Lekë. Gjatë vitit 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.
5) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, pakësuar me 3 377.87 Lekë llogarinë bankare të hapur pranë një banke të nivelit të dytë.
6) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, pakësuar me 29 055.43 Lekë llogarinë bankare të hapur pranë një banke të nivelit të dytë.
7) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, kredi konsumatore për të cilën gjatë vitit 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 101 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 229 013 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 18 100 Lekë si shlyerje të detyrimit të Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore për subjektin Andi Përmeti PF, periudha Mars- Prill 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Fjona Përmeti, shpenzuar shuma 101 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë konsumatore për vitin 2019.