Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 714 207 Lekë nga paga dhe shpërblimet financiare si Deputet në Kuvendin e Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 2 000 000 Lekë nga dhënia me qira e pronës “karriere” të blerë sipas kontratës datë 28.09.2000.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Anila Çela, të ardhura në vlerën 765 384 Lekë nga paga në Bashkinë Lushnje.
2) Bashkëshortja, Znj. Anila Çela, të ardhura në vlerën 882 Lekë nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë.
3) Bashkëshortja, Znj. Anila Çela, të ardhura në vlerën 29 993 Lekë nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë.
4) Djali, Z. Aldo Çela, të ardhura nga paga pranë shoqërisë “Sigma” Sh.a, shuma 728 182 Lekë.
5) Djali, Z. Silvio Çela, të ardhura në vlerën 115 440 Lekë nga paga pranë shoqërisë “Italian Agency Group”.
6) Djali, Z. Aldo Çela, të ardhura në vlerën 481 727 Lekë nga paga pranë shoqërisë “Assist Sh.p.k”.
7) Djali, Z. Silvio Çela, të ardhura në vlerën 40 000 Lekë sipas VKM-së për pagë për situatën e pandemisë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Bashkëshortët, llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% secili, me gjendje 2 029 301 Lekë në 31.12.2020.
2) Bashkëshortët, llogari bankare me pjesë takuese 50% secili, me gjendje 2 000 Lekë në 31.12.2020
3) Bashkëshortët, llogari bankare me pjesë takuese 50% secili, me gjendje 6 000 000 Lekë në 31.12.2020.
4) Bashkëshortët, llogari bankare me pjesë takuese 50% secili, me gjendje 4 342 183 Lekë në 31.12.2020.
5) Bashkëshortët, Fond Investim në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50% secili, me gjendje 13 000 000 Lekë. Kjo vlerë përkon me gjendjen fillestare të investimit pasi llogaritja e gjendjes në datën 31.12.2020, nuk është e mundur pasi realizohet vetëm në momentin e maturimit të fondit.
6) Bashkëshortët, depozitë bankare me pjesë takuese 50% secili, me gjendje 5 405 Euro në 31.12.2020.
7) Bashkëshortët, depozitë bankare me pjesë takuese 50% secili, me gjendje 4 140 Lekë në 31.12.2020.
8) Bashkëshortja, Znj. Anila Çela, gjendje të llogarisë rrjedhëse të pagës në një bankë të nivelit të dytë (të përbashkët me bashkëshortin me pjesë takuese 50% secili), shuma 0 Lekë. Depozita është mbyllur.
9) Bashkëshortja, Znj. Anila Çela, gjendje të depozitës bankare (të përbashkët me bashkëshortin me pjesë takuese 50% secili), shuma 217 879 Lekë.
10) Bashkëshortja, Znj. Anila Çela, gjendje të llogarisë rrjedhëse të lidhur me depozitën bankare në një bankë të nivelit të dytë (të përbashkët me bashkëshortin me pjesë takuese 50% secili) shuma 1 519 179 Lekë.
11) Djali, aksione në vlerën 50 000 Lekë me pjesë takuese 50% në shoqërinë CLICK PROPERTIES ALBANIA (Nga kursimet e pagës).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka