Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 808 132 Lekë nga paga, dietat dhe honoraret si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 831 Lekë nga interesat bankare.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Blerinda Duka, të ardhura neto në vlerën 237 528 Lekë nga paga si Drejtoreshë e Qendrës Sociale Balashe.
2) Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura në vlerën 1 789 473 Lekë nga paga si Presidente e Urdhrit të Infermierit Tiranë (9 muaj) dhe si Presidente e Urdhrit të Infermierit Elbasani (3 muajt e parë).
3) Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, të ardhura neto në vlerën 71 458 Lekë si lektore e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë së kursimit pranë një banke të nivelit të dytë është 110 950.26 Lekë e shtuar me interesat bankare (831 Lekë) dhe e pakësuar nga tatimet dhe këstet e kredisë 24.09.2019 (vlera 30 000 lekë).
2) Gjendja e llogarisë së kursimit pranë një banke të nivelit të dytë është 4 505.86 Euro e shtuar me interesat dhe e pakësuar nga tatimet (13 Euro).
3) Llogari rrjedhëse me gjendje 304.67 Lekë, e shtuar me të ardhurat nga paga (2 808 132 Lekë) dhe e pakësuar me 2 564 536 Lekë për shpenzime të ndryshme dhe 310 648 Lekë për likuidim kredie.
4) Kredi bankare të marrë në 28.01.2015 në shumën 3 500 000 Lekë me datë maturimi 25.01.2035. Detyrimi i shlyer, 310 648 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 2 979 674.59 Lekë.
5) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me limit shume 800 Euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendje të llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë, 5 000 559 Lekë të shtuar me kupon obligacioni (331 000 Lekë) dhe të pakësuar nga tërheqjet dhe komisionet bankare (380 850 Lekë).
7) Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendje të llogarisë bankare 4 793 052 Lekë, e shtuar me 4 540 000 nga maturimi i ankandit datë 21.03.2019, me 71 458 Lekë nga paga pranë universitetit dhe e pakësuar me 18 428 Lekë nga tatimet dhe komisionet bankare.
8) Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendje 5 220 009 Lekë e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga punësimi pranë Qendrës Sociale Balashe në Bashkinë e Elbasanit (316 704 Lekë) dhe e pakësuar me 236 912 Lekë nga tërheqjet dhe komisionet bankare.
9) Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, gjendje të llogarisë bankare 216 873 Lekë me burim të ardhura nga paga/honoraret pranë UISH (1 789 473 Leke) dhe e pakësuar me tërheqje për shpenzime të ndryshme.
10) Bashkëshortja, Znj. Blerina Duka, kartë Krediti në një bankë të nivelit të dytë vlerë 500 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 310 648 Lekë si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 28.01.2015 në vlerën 3 500 000 Lekë.