Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 909 437 Lekë nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, të ardhura në vlerën 1 286 172 Lekë nga paga si mjek/kirurg në Spitalin Rajonal Peshkopi për vitin 2019.
2) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, të ardhura në vlerën 100 000 Lekë nga shitja e automjetit Mercedes Benz 205 D me vit prodhimi 1992 sipas kontratës noteriale datë 17.01.2019.
3) Babai i bashkëshortit, të ardhura në vlerën 340 656 Lekë nga pensioni për vitin 2019.
4) Nëna e bashkëshortit, të ardhura në vlerën 194 628 Lekë nga pensioni për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 1 333 333 Lekë nga shitja e apartamentit në Peshkopi me pjesë takuese 33% (1/
3). Apartamenti është shitur në bazë të kontratës së shitjes datë 23.05.2019 me vlerë totale 4 000 000 Lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 090 373.87 Lekë, me burim të ardhura nga paga.
2) Llogari bankare me gjendje 588.27 Euro në datë 31.12.2019.
3) Depozitë kursimi me gjendje 262 380.77 Lekë, të krijuar në vitin 2006 dhe të deklaruar në deklarimin fillestare 2017. Burimi i të ardhurave në depozitë (vlera 258 957.78 Lekë) është nga kursimet e përfituara si dhuratë nga familjarët për lindjen e djalit.
4) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, pronar 100% të automjetit Mercedes Benz 220 CDI me vit prodhimi 2003, të blerë sipas kontratës noteriale datë 15.01.2019 me vlerë 150 000 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, llogari rrjedhëse me gjendje 602 979.31 Leke me burim të ardhura nga paga.
6) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, kredi konsumatore të marrë në datën 12.07.2016 në shumën 1 000 000 Lekë, me afat shyerje 3 vjet (12.07.2016-12.07.
2019) dhe me këst mujor 31 799.73 Lekë. Shuma e detyrimit të shlyer në vitin 2019 është 217 907.22 Lekë duke sjellë edhe shlyerjen totale të kredisë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 7 000 Euro si shlyerje të huasë së marrë babait për blerje të automjetit të tipit Volswagen Tiguan me vit prodhimi 2009, të blerë në vitin 2017. Pasuria është deklaruar në deklaratën fillestare 2017.
2) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, shpenzuar shumën 150 000 Lekë për blerjen e automjetit Mercedes Benz sipas kontratës noteriale datë 15.01.2019.
3) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, shpenzuar shumën 217 907.22 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë konsumatore të marrë në 12.07.2016 në vlerën 1 000 000 Lekë.