Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 909 437 Lekë nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, të ardhura në vlerën 1 286 172 Lekë nga paga si mjek/kirurg në Spitalin Rajonal Peshkopi për vitin 2019.
2) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, të ardhura në vlerën 100 000 Lekë nga shitja e automjetit Mercedes Benz 205 D me vit prodhimi 1992 sipas kontratës noteriale datë 17.01.2019.
3) Babai i bashkëshortit, të ardhura në vlerën 340 656 Lekë nga pensioni për vitin 2019.
4) Nëna e bashkëshortit, të ardhura në vlerën 194 628 Lekë nga pensioni për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 1 333 333 Lekë nga shitja e apartamentit në Peshkopi me pjesë takuese 33% (1/
3). Apartamenti është shitur në bazë të kontratës së shitjes datë 23.05.2019 me vlerë totale 4 000 000 Lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 090 373.87 Lekë, me burim të ardhura nga paga.
2) Llogari bankare me gjendje 588.27 Euro në datë 31.12.2019.
3) Depozitë kursimi me gjendje 262 380.77 Lekë, të krijuar në vitin 2006 dhe të deklaruar në deklarimin fillestare 2017. Burimi i të ardhurave në depozitë (vlera 258 957.78 Lekë) është nga kursimet e përfituara si dhuratë nga familjarët për lindjen e djalit.
4) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, pronar 100% të automjetit Mercedes Benz 220 CDI me vit prodhimi 2003, të blerë sipas kontratës noteriale datë 15.01.2019 me vlerë 150 000 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, llogari rrjedhëse me gjendje 602 979.31 Leke me burim të ardhura nga paga.
6) Bashkëshorti, Z. Gazmend Xhembulla, kredi konsumatore të marrë në datën 12.07.2016 në shumën 1 000 000 Lekë, me afat shyerje 3 vjet (12.07.2016-12.07.
2019) dhe me këst mujor 31 799.73 Lekë. Shuma e detyrimit të shlyer në vitin 2019 është 217 907.22 Lekë duke sjellë edhe shlyerjen totale të kredisë.