Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 799 321 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Vajza, Znj. Enkela Alimadhi, të ardhura në vlerën 103 896 Lekë nga punësimi me kohë të pjesshme pranë subjektit Majlinda Toro Person Fizik me objekt aktiviteti “notere”, periudha Prill 2019- Dhjetor 2019.
2) Vajza, Znj. Enkela Alimadhi, të ardhura në vlerën 21 200 Lira Turke nga punësimi si personel akademik pranë Universitetit Bilkent në Ankara, Turqi në periudhën Shkurt 2019-Dhjetor 2019.
3) Vajza, Znj. Greta Alimadhi, të ardhura në vlerën 207 792 Lekë nga punësimi pranë Shefqet Lusha Person Fizik për periudhën Prill 2019- Dhjetor 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraBashkëshortët, kredi në shumën 5 000 000 Lekë të marrë në datën 03.02.2011 pranë një banke të nivelit të dytë, si zyrtar i lartë dhe i pastrehë, me afat shlyerje detyrimi 8 vjet (03.02.2011-02.02.
2019). Detyrimi i shlyer gjatë 2019 është 202 915.73 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer 2 994 918.77 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortët, shpenzuar shumën 202 915.73 Lekë si shlyerje të këstëve (principal & interesa) të kredisë bankare të marrë në 03.02.2011 në vlerën 5 000 000 Lekë.