Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 799 321 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Vajza, Znj. Enkela Alimadhi, të ardhura në vlerën 103 896 Lekë nga punësimi me kohë të pjesshme pranë subjektit Majlinda Toro Person Fizik me objekt aktiviteti “notere”, periudha Prill 2019- Dhjetor 2019.
2) Vajza, Znj. Enkela Alimadhi, të ardhura në vlerën 21 200 Lira Turke nga punësimi si personel akademik pranë Universitetit Bilkent në Ankara, Turqi në periudhën Shkurt 2019-Dhjetor 2019.
3) Vajza, Znj. Greta Alimadhi, të ardhura në vlerën 207 792 Lekë nga punësimi pranë Shefqet Lusha Person Fizik për periudhën Prill 2019- Dhjetor 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersBashkëshortët, kredi në shumën 5 000 000 Lekë të marrë në datën 03.02.2011 pranë një banke të nivelit të dytë, si zyrtar i lartë dhe i pastrehë, me afat shlyerje detyrimi 8 vjet (03.02.2011-02.02.
2019). Detyrimi i shlyer gjatë 2019 është 202 915.73 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer 2 994 918.77 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortët, shpenzuar shumën 202 915.73 Lekë si shlyerje të këstëve (principal & interesa) të kredisë bankare të marrë në 03.02.2011 në vlerën 5 000 000 Lekë.