Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga, shpërblime, dieta dhe pjesmarrje në komisionet parlamentare në funksionin e Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, 2 321 959 Lekë.
2) Të adhura nga dietat jashtë vendit, shuma 750 Euro plus 240 Dollarë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiratë e deklaruara edhe më parë nga subjekti, 39 600 Euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Ilda Zhulali, të ardhura nga paga për vitin 2018, shuma 1 839 600 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga shitja e autoveturës Mercedes Benz 190D, vit prodhimi 1986, të deklaruar në vitin 2005, shuma 50 000 Lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga qiratë e deklaruara më parë.
2) Kredi bankare të marrë në Shtator 2018, në një bankë të nivelit të dytë, 3 500 000 Lekë, me afat shlyerje 10 vite dhe me këst mujor 36 000 Lekë. Për periudhën Tetor-Dhjetor është shlyer shuma 108 000 Lekë si principal dhe interesa dhe gjendja e detyrimit është 3 392 000 Lekë.
3) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi i mbetur i pashlyer 1 890 000 Lekë, detyrimi i likuiduar, 570 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 570 000 Lekë si shlyerje e detyrimit të overdraftit për vitin 2018.
2) Shpenzuar shuma 108 000 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në Shtator 2018 në vlerën 3 500 000 Lekë.