Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga, shpërblime, dieta dhe pjesmarrje në komisionet parlamentare në funksionin e Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, 2 321 959 Lekë.
2) Të adhura nga dietat jashtë vendit, shuma 750 Euro plus 240 Dollarë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiratë e deklaruara edhe më parë nga subjekti, 39 600 Euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Ilda Zhulali, të ardhura nga paga për vitin 2018, shuma 1 839 600 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e autoveturës Mercedes Benz 190D, vit prodhimi 1986, të deklaruar në vitin 2005, shuma 50 000 Lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga qiratë e deklaruara më parë.
2) Kredi bankare të marrë në Shtator 2018, në një bankë të nivelit të dytë, 3 500 000 Lekë, me afat shlyerje 10 vite dhe me këst mujor 36 000 Lekë. Për periudhën Tetor-Dhjetor është shlyer shuma 108 000 Lekë si principal dhe interesa dhe gjendja e detyrimit është 3 392 000 Lekë.
3) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi i mbetur i pashlyer 1 890 000 Lekë, detyrimi i likuiduar, 570 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 570 000 Lekë si shlyerje e detyrimit të overdraftit për vitin 2018.
2) Shpenzuar shuma 108 000 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në Shtator 2018 në vlerën 3 500 000 Lekë.