Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare (rimbursime shpenzimesh dhe shpërblime) nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 821 906.1 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 10 596.72 Euro nga interesat bankare të një depozite.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorja, Znj. Enida Shehaj, të ardhura në vlerën 22 099 Euro nga punësimi në shoqërinë “Ids Italia” Srl.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga të drejtat e arkëtueshme në një shoqëri Italiane të formës Srl në vlerën 4 500 000 Euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë bankare në Itali, 388 143.03 Euro, e shtuar me 265 855.3 Euro nga arkëtimi i të drejtave të arkëtueshme në një shoqëri prej 4 500 000 Euro.
2) Gjendje të llogarisë bankare, 7 066 869.01 Euro, e shtuar me 2 850 813.61 Euro nga arkëtimi i të drejtave të arkëtueshme në një shoqëri prej 4 500 000 Euro dhe nga interesat bankare në vlerën 10 596.72 Euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 44 776.29 Euro, e pakësuar me 31 483.66 Euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 2 284 155.18 Lekë, e pakësuar me 1 004 611.02 Lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 1 165 968.22 Lekë, e shtuar me 677 506.1 Lekë me burim të ardhura nga paga dhe nga shpërblimet si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
6) Pakësuar me 4 500 000 Euro, të drejtat e arkëtueshme në një shoqëri të formës Srl, Italiane.
7) Bashkëshortja, Znj. Enida Shehaj, gjendje të llogarisë bankare në Itali, 44 714.09 Euro e pakësuar me 1 719.17 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka