Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 399 145 Lekë nga paga si Deputet për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 120 000 Lekë nga punësimi part-time pranë Universitetit UMT për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 1 460 700 Lekë nga qiradhënia për vitin 2019 e 4 objekteve sipas kontratave të qirasë të lidhur me 4 shoqëri të formës SH.P.K.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Anila Roshi, të ardhura në vlerën 186 573 Lekë nga aktiviteti sipërmarrës, Kopshti “Sirenat” në Tiranë, periudha Maj-Dhjetor 2019.
2) Vajza, Znj. Artela Roshi, të ardhura në vlerën 186 573 Lekë nga aktiviteti sipërmarrës, Kopshti “Sirenat” në Tiranë, periudha Maj-Dhjetor 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 5 000 Euro nga shitja e makinës personale së tipit Mercedes Benz.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar në masën 100% të autoveturës së tipit Toyota me vit prodhimi 2019 të blerë në vlerën 28 300 Euro sipas Kontratës së Shit-blerjes datë 21.07.2019. Burimi i të ardhurave është me kredi bankare sipas Kontratës datë 27.08.2019 (vlera 20 000 Euro) dhe pjesa tjetër (8 300 Euro) nga kursimet personale.
2) Kredi bankare të marrë sipas Kontratës datë 27.08.2019 në shumën 20 000 Euro për blerje makine për të cilën gjendja e detyrimit të pashlyer është 27 676 Euro.
3) Hua të marrë në shumën 200 000 Lekë për të cilën në vitin 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit. Fondet janë transferuar në një llogari bankare të subjektit.
4) Vajza, Znj. Artela Roshi, disponon një automjet të tipit Peugeot me vlerë 3 500 Euro të përfituar si dhuratë nga babai.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 28 300 Euro për blerjen e auttoveturës së tipit Toyota me vit prodhimi 2019 sipas Kontratës datë 27.08.2019.