Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura 1 439 482 Lekë nga paga si Ministër i Turizmit dhe Mjedisit.
Të ardhura nga BonuseNuk Ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura 92 400 Lekë nga pjesëmarrjet në KKT.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk Ka
Të ardhura QiradhënieNuk Ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk Ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk Ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk Ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk Ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, të ardhura neto 1 362 060 lekë nga paga si Drejtor pranë Departamentit të Burimeve Njerëzore në shoqërinë TV Klan.
2) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, të ardhura neto 972 900 lekë nga paga si Administratore në shoqërinë Radio Klan.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk Ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk Ka
Të tjera
1) Subjekti deklaron shtesë 249 553 lekë në llogarinë bankare. Gjendje në fund të vitit 1 772 829 lekë.
2) Subjekti deklaron shtesë 43 172 lekë në llogarinë likuiduese të kësteve të kredisë. Burimi vlerë e shtuar si pasoje e diferencës së kësteve të kredisë. Gjendje në fund të vitit 491 021 lekë.
3) Subjekti deklaron gjendje detyrimi 1 449 978 lekë për kredinë me vlerë fillestare 5 000 000 Lekë për apartament banimi.
4) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, shtesë 569 759 lekë në llogarinë bankare nga të ardhurat e pagave mujore. Gjendje në fund të vitit 1 617 275 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, shtesë 284 992 lekë në llogarinë bankare. Gjendje në fund të vitit 659 923 lekë.