Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura 1 439 482 Lekë nga paga si Ministër i Turizmit dhe Mjedisit.
Incomes from BonusesNuk Ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura 92 400 Lekë nga pjesëmarrjet në KKT.
Incomes from bank interestsNuk Ka
Incomes from RentNuk Ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk Ka
Incomes from SharesNuk Ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk Ka
Incomes from Heritage RightsNuk Ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, të ardhura neto 1 362 060 lekë nga paga si Drejtor pranë Departamentit të Burimeve Njerëzore në shoqërinë TV Klan.
2) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, të ardhura neto 972 900 lekë nga paga si Administratore në shoqërinë Radio Klan.
Payments received for obligations from third partiesNuk Ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk Ka
Others
1) Subjekti deklaron shtesë 249 553 lekë në llogarinë bankare. Gjendje në fund të vitit 1 772 829 lekë.
2) Subjekti deklaron shtesë 43 172 lekë në llogarinë likuiduese të kësteve të kredisë. Burimi vlerë e shtuar si pasoje e diferencës së kësteve të kredisë. Gjendje në fund të vitit 491 021 lekë.
3) Subjekti deklaron gjendje detyrimi 1 449 978 lekë për kredinë me vlerë fillestare 5 000 000 Lekë për apartament banimi.
4) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, shtesë 569 759 lekë në llogarinë bankare nga të ardhurat e pagave mujore. Gjendje në fund të vitit 1 617 275 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Nora Klosi, shtesë 284 992 lekë në llogarinë bankare. Gjendje në fund të vitit 659 923 lekë.