Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 934 937 Lekë nga paga si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 9 790.23 Lekë nga interesat bankare.
2) Të ardhura në vlerën 3 114.9 Lekë nga interesat bankare.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Kostandin Rista, të ardhura në vlerën 193 224 Lekë nga ISSH si pension pleqërie.
2) Vajza, Znj. Anilda Rista, të ardhura në vlerën 736 434 Lekë nga punësimi si mjeke pranë DRKSHP Qendra Shëndetësore Nr.1 në Durrës.
3) Djali, Z. Ledion Rista, të ardhura në vlerën 37 710.47 Euro nga paga si suport ingineer BCE Center Europe në Luxembourg.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët, shtesë 1 005 000 Lekë në llogarinë bankare, datë 12.03.2019 si kursime të të ardhurave familjare.
2) Gjendje 81.85 Lekë në llogarinë bankare të pagës në datë 31.12.2019.
3) Vajza, Znj. Anilda Rista, apartament banimi në Durrës me sipërfaqe 81.7 m2 të përfituar si dhuratë nga prindërit e bashkëshortit në bazë të kontratës së dhurimit datë 18.06.2019 (e noterizuar).
4) Vajza, Znj. Anilda Rista, shtesë 155 167.32 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat bankare dhe kursime të të ardhurave.
5) Vajza, Znj. Anilda Rista, gjendje 125 518.3 Lekë në llogarinë bankare të pagës në 31.12.2019.
6) Vajza, Znj. Anilda Rista, gjendje 9 934.1 Lekë në llogarinë bankare të pagës në 31.12.2019.
7) Djali, Z. Ledion Rista, pronar 100% të automjetit të tipit Golf Sportvan Highline me vit prodhimi 2016 dhe me vlerë 15 200 Euro.
8) Djali, Z. Ledion Rista, pronar 50% të një pasurive të paluajtshme, apartamenti me sipërfaqe 103.82 m2, parkim me sipërfqe 14.76 m2 dhe depo me sipërfaqe 4.47 m2 në Luxembourg. Pasuria me vlerë 760 000 Euro është blerë së bashku me bashkëshorten me të ardhurat nga kreditë bankare.
9) Djali, Z. Ledion Rista, kredi bankare me vlerë 311 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg me afat deri në 14.08.2049 për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 1 610.59 Euro dhe ka mbetur gjendja e detyrimit në vlerën 309 389.41 Euro.
10) Djali, Z. Ledion Rista, kredi bankare me vlerë 450 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg me afat deri në 14.08.2049 për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 7 358.49 Euro dhe ka mbetur gjendja e detyrimit në vlerën 442 641.51 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Vajza, Znj. Anilda Rista, shpenzuar shumën 452 212 Lekë si detyrim tatimor për kalim pronësie në favor të ZVRPP Durrës sipas kërkesës Nr.13/026 datë 18.06.2019.
2) Djali, Z. Ledion Rista, shpenzuar shumën 1 610.59 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 311 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg.
3) Djali, Z. Ledion Rista, shpenzuar shumën 7 358.49 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 450 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg.