Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 934 937 Lekë nga paga si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 9 790.23 Lekë nga interesat bankare.
2) Të ardhura në vlerën 3 114.9 Lekë nga interesat bankare.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Kostandin Rista, të ardhura në vlerën 193 224 Lekë nga ISSH si pension pleqërie.
2) Vajza, Znj. Anilda Rista, të ardhura në vlerën 736 434 Lekë nga punësimi si mjeke pranë DRKSHP Qendra Shëndetësore Nr.1 në Durrës.
3) Djali, Z. Ledion Rista, të ardhura në vlerën 37 710.47 Euro nga paga si suport ingineer BCE Center Europe në Luxembourg.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët, shtesë 1 005 000 Lekë në llogarinë bankare, datë 12.03.2019 si kursime të të ardhurave familjare.
2) Gjendje 81.85 Lekë në llogarinë bankare të pagës në datë 31.12.2019.
3) Vajza, Znj. Anilda Rista, apartament banimi në Durrës me sipërfaqe 81.7 m2 të përfituar si dhuratë nga prindërit e bashkëshortit në bazë të kontratës së dhurimit datë 18.06.2019 (e noterizuar).
4) Vajza, Znj. Anilda Rista, shtesë 155 167.32 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat bankare dhe kursime të të ardhurave.
5) Vajza, Znj. Anilda Rista, gjendje 125 518.3 Lekë në llogarinë bankare të pagës në 31.12.2019.
6) Vajza, Znj. Anilda Rista, gjendje 9 934.1 Lekë në llogarinë bankare të pagës në 31.12.2019.
7) Djali, Z. Ledion Rista, pronar 100% të automjetit të tipit Golf Sportvan Highline me vit prodhimi 2016 dhe me vlerë 15 200 Euro.
8) Djali, Z. Ledion Rista, pronar 50% të një pasurive të paluajtshme, apartamenti me sipërfaqe 103.82 m2, parkim me sipërfqe 14.76 m2 dhe depo me sipërfaqe 4.47 m2 në Luxembourg. Pasuria me vlerë 760 000 Euro është blerë së bashku me bashkëshorten me të ardhurat nga kreditë bankare.
9) Djali, Z. Ledion Rista, kredi bankare me vlerë 311 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg me afat deri në 14.08.2049 për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 1 610.59 Euro dhe ka mbetur gjendja e detyrimit në vlerën 309 389.41 Euro.
10) Djali, Z. Ledion Rista, kredi bankare me vlerë 450 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg me afat deri në 14.08.2049 për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 7 358.49 Euro dhe ka mbetur gjendja e detyrimit në vlerën 442 641.51 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Vajza, Znj. Anilda Rista, shpenzuar shumën 452 212 Lekë si detyrim tatimor për kalim pronësie në favor të ZVRPP Durrës sipas kërkesës Nr.13/026 datë 18.06.2019.
2) Djali, Z. Ledion Rista, shpenzuar shumën 1 610.59 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 311 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg.
3) Djali, Z. Ledion Rista, shpenzuar shumën 7 358.49 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 450 000 Euro për blerje shtëpie në Luksemburg.