Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 710 452 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Rigers Çela, të ardhura bruto në vlerën 110 063 513 Lekë për periudhën prill-dhjetor 2019, si xhiro e subjektit me Nipt L77206005Q me seli në Shkodër dhe me objekt aktiviteti “bar-kafe”.
2) Bashkëshorti, Z. Rigers Çela, të ardhura në vlerën 15 000 Euro nga shitja e automjetit Mercedes Benz sipas kontratës së shitjes datë 16.12.2019 (noterizuar).
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga, për të cilën nuk deklarohet gjendja.
2) Llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën nuk jepet informacion mbi gjendjen.
3) Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit pranë një banke të nivelit të dytë është 2 000 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshorti, Z. Rigers Çela, shpenzuar shumën mujore 500 Euro si shlyerje të detyrimit të qirasë për shtëpinë e marrë me qira në Tiranë në datën 01.10.2018.