Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 710 452 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Rigers Çela, të ardhura bruto në vlerën 110 063 513 Lekë për periudhën prill-dhjetor 2019, si xhiro e subjektit me Nipt L77206005Q me seli në Shkodër dhe me objekt aktiviteti “bar-kafe”.
2) Bashkëshorti, Z. Rigers Çela, të ardhura në vlerën 15 000 Euro nga shitja e automjetit Mercedes Benz sipas kontratës së shitjes datë 16.12.2019 (noterizuar).
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga, për të cilën nuk deklarohet gjendja.
2) Llogari rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën nuk jepet informacion mbi gjendjen.
3) Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit pranë një banke të nivelit të dytë është 2 000 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshorti, Z. Rigers Çela, shpenzuar shumën mujore 500 Euro si shlyerje të detyrimit të qirasë për shtëpinë e marrë me qira në Tiranë në datën 01.10.2018.