Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 241 255 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 1 027 726 Lekë si përfitime ekonomike nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë (rimbursime të shpenzimeve të karburantit, telefonit, komisione dhe dieta).
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura neto në vlerën 177 864.86 Lekë nga interesat të një llogarie pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Të ardhura neto në vlerën 15 Euro nga interesat të një llogarie pranë një banke të nivelit të dytë.
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura në vlerën 13 175 Euro nga qiradhënia sipas kontratës së qirasë datë 28.08.2018.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
1) Të ardhura në vlerën 6 900 000 Lekë nga shpërndarja e fitimit si dividendë të shoqërisë "ABA" sh.p.k për vitin 2020.
2) Të ardhura në vlerën 5 000 Euro nga shpërndarja e fitimit si dividendë të shoqërisë "ABA" sh.p.k për vitin 2020.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Doriana Pëllumbi, të ardhura neto në vlerën 3 568 874 Lekë nga veprimtaria si notere.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtesë 177 864.86 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesi bankar.
2) Shtesë 15 Euro në llogarinë bankare në Intesa Sanpaolo me burim të ardhura nga interesi bankar.
3) Shtesë 900 000 Lekë në llogarinë rrjedhëse nga dividendi në kompaninë "ABA" sh.p.k.
3) Pakësuar me 43 158.49 Euro llogaria rrjedhëse.
4) Shtesë 3 160 342.97 Lekë në llogarinë rrjedhëse nga dividendi në kompaninë "ABA" sh.p.k.
5) Pakësuar me 16 999.5 Euro llogaria rrjedhëse.
6) Bashkëshortja, Znj. Doriana Pëllumbi, shtesë 18 924 Lekë në llogarinë rrjedhëse nga veprimtaria si notere.
7) I biri Klaid Pëllumbi, shtesë 5 000 Euro në depozitën bankare Junior si dhuratë nga babai, të përfituar nga dividendi në kompaninë "ABA" sh.p.k.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka