Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 241 255 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 1 027 726 Lekë si përfitime ekonomike nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë (rimbursime të shpenzimeve të karburantit, telefonit, komisione dhe dieta).
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura neto në vlerën 177 864.86 Lekë nga interesat të një llogarie pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Të ardhura neto në vlerën 15 Euro nga interesat të një llogarie pranë një banke të nivelit të dytë.
Incomes from Rent
1) Të ardhura në vlerën 13 175 Euro nga qiradhënia sipas kontratës së qirasë datë 28.08.2018.
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
1) Të ardhura në vlerën 6 900 000 Lekë nga shpërndarja e fitimit si dividendë të shoqërisë "ABA" sh.p.k për vitin 2020.
2) Të ardhura në vlerën 5 000 Euro nga shpërndarja e fitimit si dividendë të shoqërisë "ABA" sh.p.k për vitin 2020.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Doriana Pëllumbi, të ardhura neto në vlerën 3 568 874 Lekë nga veprimtaria si notere.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtesë 177 864.86 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesi bankar.
2) Shtesë 15 Euro në llogarinë bankare në Intesa Sanpaolo me burim të ardhura nga interesi bankar.
3) Shtesë 900 000 Lekë në llogarinë rrjedhëse nga dividendi në kompaninë "ABA" sh.p.k.
3) Pakësuar me 43 158.49 Euro llogaria rrjedhëse.
4) Shtesë 3 160 342.97 Lekë në llogarinë rrjedhëse nga dividendi në kompaninë "ABA" sh.p.k.
5) Pakësuar me 16 999.5 Euro llogaria rrjedhëse.
6) Bashkëshortja, Znj. Doriana Pëllumbi, shtesë 18 924 Lekë në llogarinë rrjedhëse nga veprimtaria si notere.
7) I biri Klaid Pëllumbi, shtesë 5 000 Euro në depozitën bankare Junior si dhuratë nga babai, të përfituar nga dividendi në kompaninë "ABA" sh.p.k.