Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura 2 819 191 Lekë nga paga si deputete në Kuvendin e Shqipërisë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti deklaron detyrim të mbetur 1 956 971 Lekë për kredinë 28 000 000 Lekë me afat 15 vjeçar marrë në 21.07.2014
2) Subjekti deklaron 617 015.27 Lekë detyrim te mbetur për kredinë 1 000 000 Lekë të marrë në 20.08.2019.
3) Subjekti deklaron Detyrime për shlyerje të plotë të çmimit të apartamentit në Itali (shiko deklarimin fillestar
2019), por për shkak të një procesi gjyqësor të hapur ky detyrim wshtw objekt i vendimit të procesit gjyqësor mes palëve Blerës Ndërtues.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
1. Paguar 302 472 Lekë për shlyerjen e Kredisë 2 800 000 Lekë, këst mujor 25 206.72 dhe afat 15 vjet 2. Paguar 328 985 Lekë bashkë me interesat për shlyerjen e kredise 1 000 000 Lekë, këst mujor 31 923.67 Lekë