Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 2 360 193 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar gjendja me 100 Dollarë.
2) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 18 Dollarë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 20 Dollarë.
4) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 37 978 Lekë.
5) Gjendje të llogarisë bankare, pakësim 35 Euro.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 1 170 Euro.
7) Shtesë 10 210 Lekë në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
8) Gjendje monetare cash, 250 000 Lekë.
9) Kredi bankare pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 34 000 Euro, për të cilën në vitin 2018 është shlyer principal 2 730 Euro plus interesa 653 Euro. Gjendja e detyrimit kundrejt bankës në 31 Dhjetor është 7 083 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Për vitin 2018 është shpenzuar për shlyerjen e pricipalit (2 730 Euro) dhe interesit (653 Euro) të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 34 000 Euro.