Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 914 308 Lekë si pagë (923 864 Lekë), si rimbursime të karburantit (238 161 Lekë), si rimburime të telefonit (137 133 Lekë), si honorare të pjesmarrjes në komisione parlamentare (88 400 Lekë) dhe si dietat (526 750 Lekë) nga funksioni i Deputetit në Kuvendin e Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, të ardhura neto në vlerën 831 690 Lekë nga aktiviteti privat si Personi Fizik me Nipt L09503101E, me emër tregtar Farmaci “Lux” për vitin 2019.
2) Babai dhe nëna e subjektit, të ardhura në vlerën 354 000 nga pensioni për periudhën 01.01.2019-31.12.2019. E ardhura mujore është në vlerën 29 500 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga punësimi deri në 31.12.2019, shuma 602 792.34 Lekë.
2) Gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 300 013.58 Lekë.
3) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me vlerë 7 999.5 Euro në 31.12.2019.
4) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, gjendje të llogarisë bankare të Personit Fizik në datë 31.12.2019, shuma 62 004.32 Euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, gjendje të llogarisë bankare të Personit Fizik në datë 31.12.2019, shuma 565 489.26 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Orkida Elezi, gjendje të llogarisë bankare në 31.12.2019 shuma 1 171.55 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka